TIC Pod Zvičinou
Turistické a informační centrum
POD ZVIČINOU
Domovská stránka
Kontakt
Poskytované služby
Provozní doba
TICentra v okolí
Ubytování
Tipy na výlety z hotelu
Další tipy na výlety
Historie a kultura
Český ráj
Krkonoše
Hrady a zámky
Sportovní vyžití
Lyžování
Okolní obce
Další města a obce
Kalendář akcí v okolí
Stravování
Regionální produkty

Historie a kultura

Dějiny farmakologie na Kuksu

Hrad Pecka

Hrad je hlavním turistickým lákadlem a cílem, který městečku dominuje. Návštěvníci se zde mohou dovědět zajímavohrad, velikost: 96.85 KBsti o Kryštofu Harantovi, majiteli hradu ze 17. století, a poutavá je i expozice věnovaná historii hradu a městečka. Za shlédnutí stojí i nedávno instalovaná expozice věnovaná útrpnému právu (středověká mučírna) a středověká černá kuchyně, která přiblíží návštěvníkům tehdejší přípravu pokrmů. V nedávno opravených a zrekonstruovaných hradních sklepeních mohou návštěvníci shlédnout i galerii moderního sochařského umění.

Vstupné:
* 50,- dospělí
* 40,- důchodci
* 25,- děti, studenti, ZTP
* Prohlídka trvá asi 45 minut.

Kontakty:
* Telefon : 493 799 129
* e-mail : hrad@hradpecka.cz
* internet : www.hradpecka.cz
Kastelánka : Mgr. Věra Kociánová

Pecka
Původní dřevěný kostel sv. Bartoloměje je písemně připomínán roku 1384, kamenným byl nahrazen až v roce 1603. Dnešní zděný kostel dali postavit kartuziáni v letech 1751 - 1753. Do vnějšího obvodu zdi byly vsazeny barokní kamenné reliéfy zobrazující křížovou cestu Ježíše Krista.

Hospital Kuks 
Jedinečný barokní komplex v údolí řeky Labe založený hrabětem F. A. Šporkem (1662-1738). Stavba Kuksu byla zahájena roku 1692 (G. B. Alliprandi). Nejprve byla vybudována na levém břehu lázeňská část při léčivých pramenech se zámkem a schodištěm. Na pravém břehu byl postaven hospital s kostelem Nejsvětější Trojice a hraběcí hrobkou. Prostor před průčelím kostela a hospitalu zdobí sochy z dílny M. B. Brauna (1684 - 1738), zobrazující alegorie Náboženství a řadu Ctností a Neřestí. Sochařská výzdoba vznikala v letech 1712 - 1731. V roce 1743 byl do hospitalu uveden řád milosrdných bratří, který se staral o staré a nemocné chovance podle stanov Šporkovy kukské nadace. O bývalé velkorysosti a monumentalitě celého areálu podávají svědectví dokumentární rytiny, ale také zachovaný hospital s barokní lékárnou, kostelem, kaplí, zahradou a s lapidáriem originálů plastik.
Kostel Nejsvětější trojice stojí v areálu špitálu. Byl vystavěn podle plánů G. B. Alliprandiho v letech 1707 - 1715. Zadavatelem stavby byl hrabě František A. Špork. Při pohledu na průčelí kostela se na levé straně od něj nachází sochařský alegorický cyklus 12 Ctností, na druhé straně 12 Neřestí.
 

Expozice:
Barokní komplex, lapidárium soch M. B. Brauna, barokní lékárna, kostel Nejsvětější Trojice, kaple, hrobka, zahrada, Galerie vín F. A. Sporcka

Vstupné:
Hospital
dospělí: 60 Kč
* žáci, studenti, ZTP: 40 Kč
* senioři: 40 Kč
* organizované skupiny dětí do šesti let: 20 Kč
* děti do 6 let (doprovodu dospělých) zdarma 
* rodinné vstupné: 180 Kč
  Prohlídkový čas: 60 min.
* Cizojazyčná prohlídka - Hospital 100 % příplatek

Hrobka:
* dospělí: 20 Kč
* žáci, studenti, ZTP, senioři: 15 Kč
* rodinné vstupné: 60 Kč
* organizované skupiny dětí do šesti let: 20 Kč
* děti do 6 let (doprovodu dospělých) zdarma
* Prohlídkový čas: 10 min.

Rodinné muzeun historických vozidel, Kuks

Muzeum je otevřeno celoročně, cca od 9:00 do 18:00. V zimních měsících zazvonit na zvonek. Pro návštěvníky připravena výstava motocyklů, motorů, motoritických doplňků, šicích strojů, modelů lodí, fotografických přístrojů a mnoha jiných zajímavostí.

 

 

 

 

Ceské farmaceutické muzeum

České farmaceutické muzeum (ČFM) je střediskem Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a od roku 1972 na Hospitálu v Kuksu navazuje svou expozicí na sociálně-zdravotní tradici tohoto místa. V roce 1996 muzeum zpřístupnilo první část expozice, další roku 2001 a čítá nyní šest místností. ČFM je ojedinělé svým rozsahem nejen v Česku, ale také za jeho hranicemi. Představuje farmacii jako obor, který je velice různorodý (výzkum, průmysl, kontrola, velkoobchod, lékárenství, školství), ale také obor, který má bohatou historii, na kterou může být náležitě hrdý a může z ní čerpat také do budoucna.

V první místnosti, tzv. předsíni k barokní lékárně, prezentujeme vybavení lékáren z 18. století. Po té může návštěvník shlédnout barokní lékárnu, kterou v hospitálu vybudoval řád Milosrdných bratří, který zde působil v letech 1743 - 1938. Vybavení lékárny pochází z 50. let 18. století a jeho jedinečnost tkví v jeho původnosti a uměleckém ztvárnění.

V další místnosti, bývalém refektáři je instalována Ditrichova lékárna vybudována v r.  1821 v biedermayerovském stylu. Vedle ní ukazujeme vybavení oficín lékárníka PhMr. Václava Bříška z 30. let minulého století. Stejně jako je tomu i v jiných lidských činnostech, tak i poohlédnutí do minulosti lékárenství nám připomíná, že naši předkové byli schopni se obklopovat věcmi, které tvořily dokonalou harmonii krásy a účelnosti. Proto jsme expozici nazvali „Kouzlo apatyky“.

Prohlídka pokračuje představením místnosti, ve které se uchovávaly zásoby léčiv a přípravků. Jsou zde zastoupena léčiva rostlinného, živočišného, minerálního a chemického původu. Hlavně léčiva živočišná, jako např. lidská lebka a mumie, švábi, stonožky, španělské mušky, přitahují pozornost a dotazy návštěvníků všech věkových kategorií.

Největší místnost muzea je věnována farmaceutickým oborům - vojenské farmacii, kontrole, výzkumu a školství, též vztahu farmacie a umění. Začátky farmaceutického průmyslu zde zastupují: funkční strojní tabletovačka a míchačka na masti, výrobní zařízení z konce 19. a začátku 20. století a též průmyslové léky-speciality. V poslední místnosti se návštěvník setká s vybavením lékárny druhé poloviny 20. století. Práci lékárníka, výrobu pilulek, pastilek, tablet, čípků, nebo výdej léků v lékárenském boxu, si může každý návštěvník vyzkoušet sám. www.ceska-apatyka.cz

Bílá Třemešná
Románský římsko-katolický kostel sv. Jakuba byl založen koncem 16. století. Prošel nákladnou  rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 1680 na náklady Jana Arnošta, hraběte ze Schaffgotsche. Jeho dominantou je mohutná čtyřhranná věž. Nad vchodem je umístěna kamenná deska se znakem Jana Arnošta a letopočtem 1691.

Borovnice
Kostel sv. Víta byl vystavěn v letech 1720 - 1722. K lodi o 3 osách přiléhá z východu jednolodní kněžiště, za západu pak věž, krytá barokní bání.

Cerekvice nad Bystřicí
Kostel zvěstování P. Mariestojí na cerekvickém náměstíčku. Původně dřevěný kostel ze 14. století byl nově vystavěn barokně roku 1719. Vnitřní úprava kostela je rovněž barokní. Hlavní oltář je portálový se sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Červená Třemešná
Jednolodní kostelík sv. Jakuba Většího stojí uprostřed hřbitova na malém návrší a je dobře viditelný ze
širokého okolí. Byl vystavěn v gotickém slohu na starších základech z 15. století. Věž a zvon jsou mladší,
z roku 1862. Do tohoto roku visel zvon v samostatné dřevěné zvonici na hřbitově.

Dubenec
Kostel  v Dubenci byl založen  roku 1343 Hynkem z Náchoda. Byl zasvěcen sv. Václavu.
V roce 1969 byla opravena věž. V roce 1970 byla opravena fasáda celé lodi kostela, plechová falcovaná střecha obou přilehlých kaplí, oprava a nátěr žlabů, oprava střechy kostela. V roce 1976 opatřena varhany elektrickým pohonem. Poslední farář odchází ze zdejší farnosti v roce 1989. V současné době se nikdo o kostel nestará a Biskupství v Hradci Králové tvrdí že je zde mrtvá farnost, proto nebudou do oprav kostela investovat.

Dvůr Králové nad Labem 

Dominantou města je gotický děkanský kostel sv. Jana Křtitele. Podle archeologických nálezů byl vystavěn na základech románské apsidy datované na počátek 13. století. Kostelní věž byla přistavěna roku 1644, roku 1894 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou. Nyní sahá do úctyhodné výšky 64 metrů. Je zpřístupněná návštěvníkům a z jejího ochozu jsou překrásné výhledy do kraje. V dolní polovině věže, na kostelním kůru je tzv. rukopisná kobka, kde Václav Hanka nalezl 16. září 1817 Rukopis královédvorský. O jeho pravosti se dodnes vedou spory.
Během prohlídky uvidíte: 
* věž
* interiér
* rukopisnou kobku
* stálou expozici kněžských rouch, bohoslužebných předmětů a starých kancionálů
* kostelní zvony

Chodovice
kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Bartoloměje je velice jednoduchá stavba s jednopatrovou věží. Založen byl roku 1384, ale později byl opuštěn. Teprve r. 1860 zde byla zřízena opět fara. Pod kostelem se nachází krypta s krycí deskou uprostřed lodi. Pochováni jsou zde členové rytířského rodu Karlíků z Nežetic.

Choustníkovo Hradiště
Kostel Povýšení sv. Kříže je dominantní stavbou Choustníkova Hradiště i širokého okolí.
Jedná se o stavbu barokního slohu. Je to mohutná stavba s vysokou lodí. Největší ozdobou chrámu je hlavní oltář, nad nímž se vypíná veliký dřevěný kříž. Nad chrámem se pne vysoká štíhlá věž. Pod ní je hrobka. V ní jsou kromě jiných osob pochovány řeholnice z bývalého kláštera a místní faráři. Na místě nynějšího chrámu byla postavena na počátku 16. století dřevěná kaple. V 17. století na místo ní dala vystavět šlechtična neznámého jména kamenný kostelík a v polovině 18. století byl starý kostel zbořen. V roce 1760 bylo započato se stavbou nynějšího svatostánku.

Hořice

Masarykova vez samostatnosti
Věž samostatnosti v Hořicích je velmi zajímavý památník 1. a 2. světové války spojený s rozhlednou. Byl postaven v době nadšení ze vzniku samostatného státu. Velkoryse pojatý projekt architekta Františka Blažka počítal s pamětní Síní československých legií, nad níž se měla zvedat až 40 m vysoká věž sloužící jako rozhledna a případně také jako letecký maják. Základní část památníku s impozantním průčelím a šesti reliéfy, znázorňujícími boj za československou samostatnost, byla dokončena, ale věž dosáhla z finančních důvodů jen 20 metrů. Její vrchol řadu let chránila provizorní střecha, která byla později nahrazena hvězdářskou kupolí.
Otvírací doba:
od května do konce září 9:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 denně kromě pondělí (po dohodě s Městským informačním centrem Hořice - tel: 493 620 121, nebo Městským muzeem Hořice - tel: 493 624 497 kdykoliv jindy pro větší skupiny  - min. 5 osob)
Vstupné:
* dospělí 10,- Kč
* děti 5,- Kč

Rozhledna KČT na Hořickém chlumu
Ocelová konstrukce telekomunikační věže má ve výši 26 m vyhlídkovou plošinu. Z ní je téměř kruhový výhled na Krkonoše, Orlické hory a Hořice1,5 km na jihovýchod se nachází Věž samostatnosti.
Otvírací doba:
* od dubna do konce října o víkendech a svátcích 9:00 - 18:00 (jindy po dohodě s Městským informačním centrem Hořice - tel: 493 620 121 nebo s p. Vrbatou tel: 606 952 947, 493 623 088, větší skupiny - min. 5 osob, pouze v těchto měsících)

Vstupné:
* dospělí 10,- Kč
* děti 6 - 15 let 5,- Kč
* členové KČT 5,- Kč

Děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven na místě starého gotického kostela, který vyhořel v roce 1738. Jeho zbytek je ve spodním dílu věže nynějšího kostela, jehož autorem je slavný barokní stavitel Kilian Ignác Dienzenhofer. Ze zajímavostí kostela je třeba uvést sochu bičovaného Krista pod kruchtou a křtitelnici z 2. pol. 14. století. V kostele měli svatbu 21. listopadu 1821 František Smetana a Barbora Lynková - rodiče Bedřicha Smetany. Prostranství kolem kostela bylo kdysi hřbitovem, dnes je toto místo ohraničeno balustrádou a slouží jako lapidárium soch z blízkého okolí Hořic. Madona ve štítu průčelí viditelného z Husovy třídy je z doby novější a je dílem profesora Suchomela.

Kostel sv. Gotharda na stejnojmenném vrchu pochází podle slohu z přelomu 17. a 18. století a váže se k němu děj povídky Věnceslavy Lužické "Polednice".
Jeřice

Kostel sv. Máří Magdaleny stojí na hřbitůvku uprostřed obce. Původně byl gotický, dnešní výstavba je pozdně barokní z roku 1787. Na východ od kostela stojí zvonice z 2.pol. 18. století, kterou se vchází na hřbitov. Visí v ní 3 zvony: "Hraník" (0,68 m vysoký), "Poledník" (0,60 m vysoký) a "Umíráček" (0,31 vysoký).
Konecchlumí

Barokní kostel sv. Petra a Pavla, byl postavený v letech 1728-1729 D.T Morazzim na místě původní gotické svatyně ze 14.st. Stavbu nového kostela financöval František Norbert hrabě z Trauttmansdorffu a k jeho výstavbě došlo v letech 1728-1729 pod vedením stavitele D. T. Morazziho. Za první světové války kostel přišel o své zvony, které byly rekvírovány a použity jako materiál při válečné výrobě. Za pozornost jistě stojí, že v neděli 31. března 2001 je v kostele instalováno a vysvěceno 14 deskových obrazů o rozměrech 1,8 x 0,9 m – Křížová cesta mistra Vladimíra Komárka.
Kocléřov

Farní kostel svatého Václava. Původní gotický kostel z r. 1359 v 30. válce zbořen. Znovu vystavěn jezuity 1720, koncem 18. st. zbořen. Nynější je z r. 1807.
 

Lázně Bělohrad
Kostel Všech svatých byl znám jako farní již v r. 1354, ale za třicetileté války zpustnul. Rekonstrukce, která byla započata na popud tehdejšího majitele panství Bertolda Vil. z Valdštejna, byla dokončena v roce 1700. Dominantou tohoto jednolodního kostela je dvoupatrová věž.

Byšičky
Kostel sv. Petra a Pavla stojí osaměle na návrší uprostřed malého hřbitova. Původně zde stál románský kostelík, ze kterého zbyla absida zevně polygonálního půdorysu. K té bylo na západní stranu přistavěno gotické kněžiště a k presbytáři byla připojena loď o třech okenních osách. Z roku 1850 pochází čtyřboká věž. V současné době slouží kostelík jako poutní místo (je zde instalována křížová cesta) a je jedním ze zastavení na naučné stezce v Lázních Bělohrad. Právě k tomuto kostelu se váže děj balady Svatební košile od K. J. Erbena.

Miletín

Rodný domek K.J.Erbena

Prohlídku rodného domku nunto předem objednat na tel. čísle 733 305 554.

Otvírací doba : po - út zavřeno
po telefonické dohodě st - ne od 10,00 - 17,00 hodin.
Možno objednat prohlídku i na po a út pro hromadný zájezd a to minimálně 48 hodin dopředu.

Kousek od náměstí stojí kostel Zvěstování Panny Marie, který nechal vystavět řád německých rytířů už v druhé polovině 13. století. V roce 1607 byl rozšířen Bartolomějem  z Valdštějna o kůr a kapli. Ale roku 1846 lehl Miletín popelem a kostel byl znovu vystavěn až v roce 1899 podle návrhu A. Cechnera. O 10 metrů dále od kostela stojí samostatná věž. Je to jediný zbytek bývalého kláštera rytířského řádů jerusalémských špitálních bratrů, založeného 1241, a byla pravděpodobně vstupní branou. Pod římsou ve svorníku jsou znaky Miletína (sv. Jiří bojuje s drakem), Radeckých (rýč napříč) a Hustířanských (vodorovné břevno). V orámované desce nad římsou pak znaky Valdštejnů ( 4 lvi) a Bohdaneckých z Hodkova (vodorovný žebřík).
Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází v Miletínských lázních (asi kilometr a půl na sever od Miletína). Byla postavena r. 1750 nákladem ovdovělé hraběnky Anny z Kolovratů.

Muzeum českého amatérského divadla Miletín

Muzeum českého amatérského divadla 507 71 Miletín

Kontakt: Mgr. Miloslav Hýbner

Email: muzeummiletin@seznam.czTelefon: 737 308 469

Muzeum je rozvrženo do následujících oddílů, dokládajících vývoj ochotnického divadla v naší zemi:
Podkrkonošské prameny 
První kroky ochotnického divadla 
Ochotnické divadelní hnutí 
Rozmach ochotnického divadla v ČSR 
Vklad Miletína 
Východočeské impulsy

Uvidíte unikátní sbírku malovaných opon, makety postav z vybraných inscenací, vstoupíte na jeviště a zkusíte se obsluhu základních divadelních technických zařízení, zavzpomínáte na divadelní role, bouři nebo krupobití rozpoutáte. Vstoupíte do světa divadla z libosti, z ochoty, divadla pro radost, divadla z lásky.

 

http://miletin.amaterskedivadlo.cz

Milovice
První zmínka o kostelu sv. Petra a Pavla je z roku 1384. První přestavbou prošel v roce 1613 za J. Albrechta ze Smiřic a po vypuzení evangelíků pak druhou, barokní, v letech 1740 - 58. Věž je jediným zbytkem původní gotické stavby.

Mlázovice
Kostel Nejsvětější Trojice je státem uznaná památka - postaven 1725 na místě dřevěného kostela, který tu už stával v r. 1360. Největší zvon na kostele byl ulit roku 1593. Hodiny pocházejí ze zrušeného novopackého kláštera Pavlánů


Sobčice
Nejstarší zpráva o kostele sv. Prokopa v Sobčicích je z roku 1369. V prvním patře jsou varhany a ve druhém patře je zvonice. Kdysi se zvonilo čtyřmi zvony, dnes jsou ve věži zvony dva. Stavba celého kostela trvala 16 let.
Kolem kostela býval hřbitov. Dnes je zde jen několik náhrobních kamenů zazděných do obvodové zdi. Z dalšího dokumentu je zřejmé, že roce 1675 byl pod správou hořického a potom chomutického faráře. Dnes patří do hořické farnosti. Bohoslužby se v něm nekonají.
Kostel byl několikrát opravován. Při poslední opravě v roce 1994 se při sváření ručiček na ciferníku vzňala střecha kostela a během jednoho odpoledne byla několikaletá práce znehodnocena. Prohořelo veškeré zařízení ve věži. Zvony žárem pukly. Dalších deset roků trvalo, než OÚ za pomoci církve a dotací z kraje dokázal novou opravu kostela uzavřít žehnáním nových zvonů. Zvony vysvětil pan biskup Josef Kajnek z Hradce Králové.

Třebihošt
Kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v roce 1822. Do roku 1900 to byla nízká stavba krytá šindelem s malou cibulovitou věžičkou uprostřed. Pak prošla rekonstrukcí podle návrhu arch. A. Cechnera a v této podobě se zachovala dodnes.

Galerie akad. sochaře a malíř Františka Šorma

Dolní Dehtov

Stálá expozice akademického sochaře a malíře Františka Šorma byla otevřena 27. května 2006 v Dolním Dehtově. Návštěva je možná celoročně všechny dny v týdnu (zvonek u brány), nebo po dohodě na telefonu 732 531 555 nebo 732 619 331. e-mail: josefsorm@seznam.cz, www.galeriedolnidehtov.ic.cz

František Šorm se narodil 4.9.1909 v Třebihošti v okrese Trutnov. Po skončení obecné školy ve svém rodišti navštěvoval nižší reálné gymnasium ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1927-1931 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 1931 až do roku 1937 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze, speciálku profesora Bohumila Kafky. Ve třetím roce studia získal čestné uznání, později cenu za výborný prospěch. Ve speciálu se věnoval volné tvorbě.

Ve své umělecké práci usiloval o svůj vlastní výraz a již na Akademii ho zaujalo lidské utrpení.Vytvořil „TBC“, v nadživotní velikosti, „Muka Tantalova“ a „Delirium“. Delirium je majetkem Galerie plastik města Hořic v Podkrkonoší a je vystaveno v zahradě hořické sochařsko-kamenické školy.

Po studiu na Akademii onemocněl tuberkulosou a byl dvakrát operován. Snad tím v podvědomí vytvořil díla hraničící s patologickými zjevy. Vytvořil „Umučení svatého Šebestiána“, nadživotní sochu „Svržený Titan“ a sochu „Selská madona“. S těmito pracemi vyhrál stipendium francouzské vlády na roční studium do Paříže. Vzhledem k okupaci ČSR mohl odjet do Paříže až po skončení druhé světové války v roce 1945. V Paříži studoval na École nationale supérieure des beaux-arts u profesora Marsella Gimonda.
Po celou dobu okupace i po návratu z Paříže se věnoval činnosti sochařské a později i malířské.

Vytvořil řadu plastik, hlavně portrétů a mezi jiným i cyklus reliéfů ke „Kytici“ Karla Jaromíra Erbena. Zúčastňoval se veřejných výstav a soutěží. Namaloval též mnoho obrazů, zvláště různých pohledů na Prahu, zátiší a krajin z okolí svého rodného kraje. Zemřel po těžké chorobě 8.3. 1965 v Praze.

Koncerty ve stodole. Šormova galerie v Dolním Dehtově. 
Ve stodole z roku 1903, která je dnes již zcela upravena pro další část stálé expozice díla akad. sochaře a malíře Františka Šorma, je připraveno 100 stálých míst pro sedící posluchače koncertů. Připravované koncerty na http://www.galeriedolnidehtov.ic.cz/koncerty.php

Muzeum Betlémů 

Probíhá stálá výstava, kterou můžete(nejlépe po domluvě) navštívit. Třebihošť 87, Dvůr Králové nad Labem, 54401 mob:. +420 605 287 065

Třebihošť má svůj betlém. Vyřezal ho pro místní kapličku kostelník pan František Voňka. Žil v letech 1880-1964. Se svojí rodinou bydlel v dřevěné chaloupce čp.35 hned vedle kapličky(v původním stavu,s pěkně vyřezávanou lomenicí ji zde vidíme dodnes). Betlém se skládá z 60 kusů figurek, chléva s jesličkami a městečka v pozadí. K jesličkám přicházejí pastýři se svými ovečkami, klanějí se před nimi tři králové a přinášejí dary. Babička s nůší na zádech nese husu, hospodář veze na trakaři pytel mouky, hospodyně pospíchá s vánočkou,myslivec nese zastřeleného bažanta,kolem pobíhají tři psi. Nad střechou chléva se vznáší anděl. Celý betlém je dílem lidového řezbáře a svědčí o vzácném talentu a pracovitosti našich předků.

Je ještě potěšitelnější, že Třebihošť má své betlémy dva. O ten druhý se zasloužil pan Ladislav Voňka, který ho vyřezal a sestavil v roce 2004 a tím byla jeho záliba na světě. V čp.87 (u doleního koupaliště)v stylové chalupě na romantickém místě v podkroví se v současné době ukrývá sbírka betlémů. Můžete si zde prohlédnout patnáct velkých a zhruba dvacet menších betlémů i mnoho předmětů, které s nimi úzce souvisejí. Unikátní je velký třebihošťský betlém s pohybujícími se figurkami. Betlémská kulisa je osázena padesátičtyřmi figurkami do dvanácticentimetrů vysokých.

Děj se odehrává v podhradí. Nechybějí Tři králové se svými dary. Uvidíte jak pastýři pospíchají do Betléma se stádem oveček. Ve chlévě odpočívá Marie s Josefem a v jesličkách na seně spí děťátko. Z města spěchají další, kteří se chtějí poklonit Ježíškovi. Délka celého betlému je dvěstěosmdesát centimetrů, hloubka padesátčtyři centimetrů a výška dosahuje devadesátidvou centimetrů. Prostor vyplňuje šestnáct budov s průčelím, kostelem zdí a branou, skály a na osmdesátpět stromů. Betlém je osvětlen a má pohyblivou část. Je v přírodní barvě dřeva. I jeho druhý vystavovaný betlém v menším provedení je vyřezán z lipového dřeva. Věnoval ho své paní k šedesátým narozeninám.

Další sestavené betlémy jsou od známých autorů jako je Lada, Aleš, Haldová, Procházka, Knapovský, Landman, Pražáková,Š kopek, Bačák, Horálková a mnoho dalších známých i neznámých autorů. Přijďte se potěšit a zastavit čas nejen ve vánočním spěchu, kdy jsou betlémy přístupny, ale po domluvě i během roku.  http://www.betlemy.vonka.sweb.cz

Úbislavice
Kostel Narození Panny Marie je znám jako farní od roku 1384. Ještě dříve zde stávala dřevěná kaple a na jejím místě byl r. 1350 postaven rovněž dřevěný kostel a vedle zvonice. Zděný kostel byl vystavěn v letech 1712 - 1720.

Velký Vřešťov
Kostel Všech svatých byl znám jako farní již ve 14. století. V roce 1723 vyhořelý kostel znovu opravil hrabě Jan Michal Špork jako filiální k farnímu kostel v Chotěboři, jímž byl až do roku 1850, kdy byla na Vřešťově znovu zřízena fara.

Vyhlídková místa
Podzvičinsko leží v podhůří Krkonoš, nedaleko od Českého ráje. V oblasti se proto nachází mnoho vyhlídkových míst, která nabízejí návštěvníkům nezapomenutelné výhledy do krajiny, a to nejen na Podzvičinsko, ale i na Krkonoše, Rýchory, Polabskou rovinu či  Broumovsko.